Dotacje UE
Ludzie, praca, życie...

Zmieniamy świat reklamy

Jesteśmy polskim producentem wyświetlaczy z efektem holograficznym. Nasz zespół składa się z inżynierów, projektantów, animatorów i entuzjastów najnowszych technologii. Mamy wieloletnie doświadczenie w inżynierii wydarzeń, branży reklamowej oraz event marketingu.

Stworzyliśmy wyświetlacze, dzięki którym możliwe jest prezentowanie obrazów z efektem holograficznym. Należący do Ledholo zespół Holar Studio 3D odpowiedzialny jest za produkcję spektakularnych animacji 3D ściśle dopasowanych do możliwości oferowanych urządzeń.

Żyjemy w wirtualnym świecie i tworzymy wirtualny świat. Nie zmienia to faktu, że nasz świat jest prawdziwy – pełen miłości, radości, uśmiechu i pasji, które pozwalają nam zarówno wykorzystywać, jak i ładować nasze baterie.

Pasja, doświadczenie, praca...

Kadra zarządzająca

Nasz Zespół - Witold Janczynski
Nasz Zespół - Lukasz Zukowski
Jesteśmy dla was

Nasi klienci

Gwarancja sukcesu

Dla Partnerów

Zostań Partnerem Ledholo:

 • zapewnij swoim obecnym i przyszłym klientom znaczący wzrost sprzedaży oraz inne korzyści wynikające z zastosowania najnowszej technologii prezentacji obrazów,
 • weź aktywny udział w rewolucji technologicznej,
 • dołącz do dynamicznej społeczności innowatorów.

W Ledholo postanowiliśmy stworzyć i rozwijać sieci Partnerów, oferując praktyczne zastosowanie najnowszych technologii wyświetlania obrazów z efektem holograficznym. Możesz pozyskiwać klientów na rzecz Ledholo lub pośredniczyć w sprzedaży naszych produktów i usług otrzymując atrakcyjne prowizje lub rabaty.

Korzyści:

 • bezpieczne i stałe dodatkowe źródło przychodów,
 • bezpłatny dostęp do szeregu badań i analiz opracowanych przez Ledholo,
 • aktywny udział w rewolucji technologicznej.

Zapewniamy

 • profesjonalne materiały marketingowe,
 • szkolenia dotyczące produktów i usług Ledholo,
 • bezpłatny dostęp do SHOWROOM-u Ledholo,
 • 100% lojalności i otwartości na współpracę!

Pracujemy wyłącznie w modelu B2B.

Jeżeli chcesz zostać naszym Partnerem napisz lub zadzwoń do nas już teraz.

Skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to będzie możliwe i omówimy szczegóły współpracy.

AFEKT, WRAŻLIWOŚĆ, PEWNOŚĆ, POZNANIE

Najnowsze badania

Badanie przeprowadzone zostało w Katedrze Psychologii Biznesu SWPS na przełomie 2020 i 2021 roku.

 

PYTANIA I HIPOTEZY BADAWCZE

Emocjonalne nastawienie do marki

Pytanie badawcze 1:

Jak kształtuje się emocjonalne nastawienie do marki w zależności od formy jej prezentacji (HOLOGRAM – POSTER)?

Hipoteza 1

Konsumenci wykazują wyższe, pozytywne emocjonalne nastawienie do marek prezentowanych w formie hologramów 3D (HOLOGRAM) w porównaniu do ich prezentacji w formie plakatu 2D (POSTER).

 

Wrażliwość cenowa

Pytanie badawcze 2:

Jaka jest wrażliwość konsumentów na cenę produktu w zależności od formy jego prezentacji (HOLOGRAM – POSTER)?

Hipoteza 2

Konsumenci gotowi będą zapłacić za dany produkt więcej, gdy jego reklama prezentowana będzie w formie hologramu 3D (HOLOGRAM) w porównaniu do jego prezentacji w formie tradycyjnego plakatu 2D (POSTER) co oznacza, że ich wrażliwość cenowa w pierwszym przypadku będzie mniejsza.

 

Intencja zakupu

Pytanie badawcze 3:

Z jaką pewnością konsumenci gotowi będą dokonać zakupu danego produktu w zależności od formy jego prezentacji (HOLOGRAM – POSTER)?

Hipoteza 3

Konsumenci chętniej gotowi będą dokonywać zakupu produktów w przypadku jego   prezentacji   w   formie   hologramu   3D   (reklama   holograficzna   –   HOLOGRAM) w porównaniu do jego prezentacji w formie tradycyjnego plakatu (POSTER).

 

Ocena poznawcza

Pytanie badawcze 4:

Jak kształtuje się ocena poznawcza produktu w zależności od formy jego prezentacji (HOLOGRAM – POSTER)?

Hipoteza 4

Konsumenci wyżej oceniają te same produkty prezentowane w formie hologramów 3D (HOLOGRAM) w porównaniu do ich prezentacji w formie plakatu 2D (POSTER).

 

OPIS I PRZEBIEG BADAŃ

Zgoda na przeprowadzenie badania.

Przed rozpoczęciem badania ankieter prosił osoby badane o podpisanie zgody na przeprowadzenie badania.

Respondenci

Badanie przeprowadzone zostało na dwóch niezależnych grupach liczących po 30 osób każda (łączna liczba osób biorących udział w badaniu wyniosła 60) a czas trwania jednego badania wynosił od 2 do 4 min. Były to losowo dobrane osoby w wieku 21 do 56 lat. Osoby z grupy badawczej miały za zadanie odpowiedzieć na pytania patrząc na treść wyświetlaną na urządzeniu Ledholo (HOLOGRAM) natomiast osoby z grupy kontrolnej realizowały to samo zadanie patrząc na statyczny obraz (POSTER).

Zmienne

W badaniu przyjęto następujące zmienne:

Zmienna zależna 1: AFEKT – zdefiniowana jako poziom emocji z jakim osoby badane reagują na prezentowane treści (markę).

Zmienna zależna 2: POZNANIE – zdefiniowane jako własna ocena prezentowanej marki (potrzebna, zdrowa, wydajna, odżywcza, ekonomiczna, skuteczna).

Zmienna zależna 3: INTENCJA ZAKUPU – zdefiniowana jako pewność dokonania zakupu prezentowanej marki (PEWNOŚĆ).

Zmienna zależna 4: WRAŻLIWOŚĆ CENOWA – zdefiniowana jako kwota, jaką gotowe byłyby zapłacić osoby badane za określony, prezentowany produkt (CENA).

Zmienna niezależna 1: forma prezentacji (FORMA):

POSTER będący tradycyjną formą prezentacji treści reklamowej – plakat.

HOLOGRAM będący innowacyjną formą prezentacji treści reklamowej – obraz z efektem holograficznym – reklamą holograficzną.

 

Afekt i poznanie

Kluczowy wpływ na decyzje zakupowe mają afekt oraz poznanie. W badaniu zastosowano ankietę opartą o siedmiostopniową skalę przymiotnikową Maliszewskiej, w której pierwsza część (przymiotniki: lubiana, dobra, popularna, wysokiej jakości, przyjemna, dostępna, pociągająca) odnoszą się do cech emocjonalnych (afekt) natomiast druga (przymiotniki: potrzebna, zdrowa, wydajna, odżywcza, ekonomiczna, skuteczna) odnosi do cech poznawczych (poznanie).

Wartości wskaźników AFEKT dla poszczególnych osób, stanowią sumę wartości zadeklarowanych ocen dla przymiotników lubiana, dobra, popularna, wysokiej jakości, przyjemna, dostępna, pociągająca, natomiast wartości wskaźników POZNANIE stanowią sumę wartości zadeklarowanych ocen dla przymiotników potrzebna, zdrowa, wydajna, odżywcza, ekonomiczna, skuteczna.

Przed uczestnikami badania z grupy badawczej zainstalowane zostało urządzenie Ledholo BOX 40B, na którym wyświetlona została animacja holograficzna produktu Tago. Ankieter wręczał osobom badanym formularz prosząc o zapoznanie się z jego treścią oraz udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.

Osoby badane otrzymały następującą instrukcję: poniżej na skali od 1 do 7 przedstawione są przymiotniki określające cechy danej marki. Cyfry oznaczają natężenie danej cechy. I tak, np. jeżeli uważa Pan/Pani, że bardzo lubi prezentowaną markę, w pierwszej skali proszę zakreślić kółkiem 7, a jeżeli jej Pan/Pani nie lubi, proszę zakreślić kółkiem 1. Liczby po środku oznaczają skalę.

W przypadku grupy kontrolnej w miejsce wyświetlacza holograficznego użytego w badaniu grupy badawczej postawiony został tradycyjny display reklamowy (POSTER), na którym widoczny był obraz tego samego produktu. Dalsza część procesu przebiegała analogicznie jak w przypadku prezentacji obrazu z efektem holograficznym (HOLOGRAM).

 

Wrażliwość cenowa

Wrażliwość cenowa określana jest poprzez deklarację gotowości zapłaty większej kwoty niż dotychczasowa (kwoty bazowej). Finalnie jest to nic innego jak „czujność konsumenta”, który w określonych warunkach gotów jest zapłacić za dany produkt większą lub mniejszą kwotę pieniędzy – im wyższa deklarowana kwota tym mniejsza wrażliwość. Badanie przeprowadzono w dwóch grupach niezależnych.

Przed uczestnikami badania zainstalowane zostało urządzenie Ledholo BOX 40B na którym wyświetlona została animacja holograficzna produktu Tago. Ankieter wręczał osobom badanym formularz prosząc o zapoznanie się z jego treścią oraz udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.

Osoby badane otrzymały następującą instrukcję: przed sobą widzi Pan/Pani produkt – Rurki TAGO. Obecnie kosztuje on 11 zł. Ponieważ wzrosły koszty produkcji (prąd, transport, półprodukty…) niebawem konieczne będzie podwyższenie ceny. Ile byłby Pan/Pani w stanie zapłacić za ten produkt po podwyżce? Osoby badane wpisywały cenę.

W przypadku grupy kontrolnej w miejsce wyświetlacza holograficznego użytego w badaniu grupy badawczej postawiony został tradycyjny display reklamowy (POSTER), na którym widoczny był obraz tego samego produktu. Dalsza część procesu przebiegała analogicznie jak w przypadku prezentacji obrazu z efektem holograficznym (HOLOGRAM).

 

Intencja zakupu

Badanie intencji zakupu, a więc gotowości do podjęcia pozytywnej decyzji zakupowej przeprowadzono w dwóch niezależnych grupach. Przed uczestnikami badania z grupy badawczej zainstalowane zostało urządzenie Ledholo BOX 40B, na którym wyświetlona została animacja holograficzna produktu Tago. Ankieter wręczał osobom badanym formularz prosząc o zapoznanie się z jego treścią oraz udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.

Osoby badane otrzymały następującą instrukcję: przed sobą widzi Pan/Pani produkt ‐ Rurki TAGO. Jeśli miałby Pan/Pani kupić ten produkt, to z jaką pewnością by go Pan/Pani kupił(a) jeżeli na skali 0 oznacza W ogóle bym nie kupił(a) a 10 Na pewno bym kupił(a).

Osoba badana zaznacza odpowiedź. W przypadku grupy kontrolnej w miejsce wyświetlacza holograficznego użytego w badaniu grupy badawczej postawiony został tradycyjny display reklamowy, na którym widoczny będzie obraz tego samego produktu. Dalsza część procesu przebiegała analogicznie jak w przypadku prezentacji obrazu z efektem holograficznym.

 

WYNIKI BADAŃ

Badanie normalności rozkładów

Analiza danych surowych poprzedzona została sprawdzaniem normalności rozkładu w grupach testem Shapiro-Wilka w celu sprawdzenia założeń testu t-Studenta dla dwóch prób niezależnych.

Jak wynika z otrzymanych danych w przypadkach: POZNANIE – Hologram, CENA – Poster, PEWNOŚĆ – Hologram, PEWNOŚĆ – Poster, rozkład jest niezgodny z rozkładem normalnym (p<0,05) więc nie możemy zastosować testu t-Studenta dla prób niezależnych. W takim przypadku zastosujemy test nieparametryczny Manna-Whitneya.

Rozkład zmiennej AFEKT w podziale na grupy jest zgodny z rozkładem normalnym (p>0,05), wiec w takiej sytuacji możemy zastosować test t- Studenta dla prób niezależnych.

 

Emocjonalne nastawienie do marki (AFEKT)

W celu sprawdzenia czy konsumenci wykazują wyższe, pozytywne emocjonalne nastawienie do marek   prezentowanych   w   formie   hologramów   3D   (HOLOGRAM) w porównaniu do ich prezentacji w formie plakatu 2D (POSTER) przeprowadzono test t-Studenta dla prób niezależnych gdzie zmienną zależną jest AFEKT a zmienną niezależną (grupującą) jest FORMA (POSTER/HOLOGRAM).

Test t-Studenta dla prób niezależnych wykazał istotne statystycznie różnice pomiędzy badanymi grupami dla zmiennej AFEKT (t(38,34)=8,28; p<0,05).

Osoby, którym marka prezentowana jest w formie obrazu holograficznego (M=39,90; SD=3,20) wykazują istotnie wyższe emocjonalne nastawienie do prezentowanej marki (AFEKT) w porównaniu do osób, którym ta sama marka zaprezentowana zostanie w sposób tradycyjny za pomocą statycznego plakatu (M=27,07; SD=7,86).

 

Wrażliwość cenowa (CENA)

Ponieważ rozkład zmiennej CENA w podziale na grupy nie jest zgodny z rozkładem normalnym (p<0,05), nie możemy zastosować testu t- Studenta dla prób niezależnych. W takim przypadku stosujemy test nieparametryczny Manna-Whitneya.

Test Manna-Whitneya dla prób niezależnych wykazał istotne statystycznie różnice pomiędzy badanymi grupami dla zmiennej CENA (Z=-4,445; p<0,05).

Osoby, którym marka prezentowana jest w formie obrazu holograficznego (M=16,10; SD=2,68) deklarują chęć zakupu danego produktu za istotnie wyższą kwotę (CENA) w porównaniu do osób, którym ten sam produkt zaprezentowany zostanie w sposób tradycyjny za pomocą statycznego plakatu (M=12,97; SD=1,03).

 

Intencja zakupu (PEWNOŚĆ)

Ponieważ rozkład zmiennej PEWNOŚĆ w podziale na grupy nie jest zgodny z rozkładem normalnym (p<0,05), nie możemy zastosować testu t- Studenta dla prób niezależnych. W takim przypadku stosujemy test nieparametryczny Manna-Whitneya.

Test Manna-Whitneya dla prób niezależnych wykazał istotne statystycznie różnice pomiędzy badanymi grupami dla zmiennej PEWNOŚĆ (Z=-5,638; p<0,05).

Osoby, którym marka prezentowana jest w formie obrazu holograficznego (M=7,63; SD=1,35) deklarują istotnie wyższą chęć zakupu danego produktu (PEWNOŚĆ) w porównaniu do osób, którym ten sam produkt zaprezentowany zostanie w sposób tradycyjny za pomocą statycznego plakatu (M=5,10; SD=1,09).

 

Poznanie

Ponieważ rozkład zmiennej   POZNANIE   w podziale na grupy   nie jest   zgodny z rozkładem normalnym (p<0,05), nie możemy zastosować testu t- Studenta dla prób niezależnych. W takim przypadku stosujemy test nieparametryczny Manna-Whitneya.

Test Manna-Whitneya dla prób niezależnych wykazał istotne statystycznie różnice pomiędzy badanymi grupami dla zmiennej POZNANIE (Z=-5,456; p<0,05).

Osoby, którym marka prezentowana jest w formie obrazu holograficznego (M=35,40; SD=3,72) wykazują istotnie wyższą ocenę danego produktu (POZNANIE) w porównaniu do osób, którym ten sam produkt zaprezentowany zostanie w sposób tradycyjny za pomocą statycznego plakatu (M=24,20; SD=7,43).

 

Badanie zależności pomiędzy zmiennymi

Podjąłem próbę przeprowadzenia analizy korelacji z podziałem na formę prezentacji, jednakże, prawdopodobnie z powodu zbyt małej liczebności grup, w wynikach pojawił się brak istotności statystycznych.

Aby potwierdzić spójność zachowania się konsumentów wobec prezentowanej marki zgodnie z klasycznym pojęciem postawy wg którego zachodzi istotny związek między afektem, poznaniem i zachowaniem przeprowadziłem badania korelacji bez podziału na formy prezentacji treści. Po sprawdzeniu normalności rozkładu (test Shapiro-Wilka wykazał brak zgodności z rozkładem normalnym (p<0,05) dla wszystkich zmiennych, do badania zależności pomiędzy zmiennymi użyłem współczynnika korelacji rang Spearmana).

Współczynnik korelacji rang Spearmana wykazał istotne statystycznie zależności pomiędzy wszystkimi badanymi zmiennymi (p<0,05). Wszystkie te zależności są dodatnie.

Oznacza to, że:

 • wraz ze wzrostem zmiennej afekt rośnie wartość zmiennej poznanie (rs(30)=0,886, p<0,05), pewność (rs(30)=0,533, p<0,05) i cena (rs(30)=0,369, p<0,05),
 • wraz ze wzrostem zmiennej poznania rośnie pewność zakupu produktu (rs(30)=0,544, p<0,05) i cena (rs(30)=0,317, p<0,05), wraz ze wzrostem zmiennej pewność rośnie deklarowana przez konsumentów cena czyli maleje wrażliwość cenowa (rs(30)=0,395, p<0,05).

Jak widać, najsilniejsza zależność (im wartość współczynnika korelacji jest bliższa 1 tym zależność jest silniejsza) zachodzi pomiędzy zmiennymi afekt i poznanie.

 

Ułamek Webera

Do obliczenia wartości ułamka Webera wykorzystano dane z oceny wrażliwości cenowej a więc wartością zmiennej CENA (ile konsument zapłaciłby za dany produkt, gdyby konieczna była podwyżka  jego ceny).

Dzieląc wartość odchylenia standardowego (SD) przez wartość średniej (M) (?? = SD ) otrzymano następujące wyniki: HOLOGRAM: 0,17, POSTER: 0,08.

Oznacza to, że wrażliwość cenowa w przypadku prezentacji produktu za pomocą hologramu (HOLOGRAM) jest znacznie mniejsza niż w przypadku jego prezentacji za pomocą tradycyjnego, statycznego plakatu (POSTER). W praktyce oznacza to, że producenci stosujący reklamę holograficzną mogą łatwiej podnieść cenę oferowanego produktu.

 

WNIOSKI

Wyniki przeprowadzonych badań jednoznacznie pokazują, że prezentacja obrazów z efektem holograficznym ma istotny wpływ na afekt, poznanie, pewność oraz cenę.

Reklama holograficzna budzi znacznie silniejsze emocje (wyższe pozytywne emocjonalne nastawienie do prezentowanych marek i produktów) niż reklama tradycyjna w formie plakatu. Podobnie jest w przypadku intencji zakupowej. Reklama holograficzna powoduje, że konsumenci wykazują znacznie wyższą chęć dokonania zakupu produktu w porównaniu do tych konsumentów, którym przedstawiona została tradycyjna wersja reklamy w formie plakatu. W przypadku wrażliwości cenowej badania wykazały, że w reklama holograficzna „usypia czujność” konsumentów (niska wrażliwość cenowa) i gotowi są oni zapłacić więcej za reklamowany produkt w porównaniu z osobami, którym prezentowano ten sam produkt w formie plakatu.

Niezwykle frapującym wydaje się odpowiedź na pytanie dlaczego tak się dzieje i czy podobne różnice wystąpiłyby w przypadku porównywania tradycyjnego digitalu (monitory LCD) do obrazów z efektem holograficznym. Odpowiedź na tak postawione pytanie wymaga szeregu dodatkowych badań, które chciałbym przeprowadzić w przyszłości.

Na podstawie przeprowadzonych badań można się także pokusić o tezę, że zasadność zastosowania wyświetlaczy z efektem holograficznym nie musi i nie powinna ograniczać się wyłącznie do reklamy. Urządzenia mogłyby być wykorzystane zarówno w edukacji jak i kulturze. Czerpanie radości z oglądania hologramów ułatwiłaby np. nauczycielom chemii omawianie skomplikowanych struktur. Czy taka forma prezentacji będzie miała wpływ na procesy pamięciowe jeszcze nie wiem, ale z całą pewnością przeprowadzenie takich badań wydaje się zasadne, co planuję uczynić w niedalekiej przyszłości.

Ponadto, jak wynika z danych publikowanych na stronach różnych instytucji kultury, takich jak muzea czy galerie, wiemy, że tylko niewielki procent ich stałej kolekcji pokazywany jest     odwiedzającym.     Ogromną     większość      muzealnych     skarbów     przechowuje się w magazynach. W mojej ocenie zasadnym wydaje się wykorzystanie wyświetlaczy z efektem holograficznym do prezentacji artefaktów, które   być może skazane   zostały na zapomnienie.

 

Niniejsze opracowanie jest chronione ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Jego kopiowanie, powielanie lub publikowanie, w części lub w całości bez zgody autorów jest zabronione ® . (Dz. U. Nr 24, poz. 83, art. 1 punkt 2 z dnia 23.02.1994r.)

Masz pytania?

Będziemy szczęśliwi odpowiadając na wszystkie

+48 690 001 988

+48 690 001 .. pokaż

Call Now Button+48 690 001 988