Dotacje UE
Dotacje które pozwalają nam się rozwijać

Subsidies

Ledholo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Poddziałania 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Projekt “Polskie Mosty Technologiczne” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.

Cel projektu “Polskie Mosty Technologiczne” na rynku ZEA:

W wyniku realizacji projektu nastąpi wzrost przychodów ze sprzedaży produktów eksportowych na rynek ZEA oraz wzrost liczby zagranicznych kontraktów handlowych podpisanych przez przedsiębiorstwo wsparte w zakresie internacjonalizacji.

Projekt przyczyni się do zwiększenia wiedzy o rynku ZEA, sytuacji w branży tam występującej, konkurencji, potencjalnych odbiorcach. Uzyskana wiedza pozwoli na budowanie skutecznej strategii internacjonalizacji w ZEA.

Wartość projektu: 200 000 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 200 000 PLN

Ledholo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Poddziałania 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Projekt “Polskie Mosty Technologiczne” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.

Cel projektu “Polskie Mosty Technologiczne” na rynku Kanady:

W wyniku realizacji projektu nastąpi wzrost przychodów ze sprzedaży produktów eksportowych na rynek Kanady oraz wzrost liczby zagranicznych kontraktów handlowych podpisanych przez przedsiębiorstwo wsparte w zakresie internacjonalizacji.
Projekt przyczyni się do zwiększenia wiedzy o rynku Kanady, sytuacji w branży tam występującej, konkurencji, potencjalnych odbiorcach. Uzyskana wiedza pozwoli na budowanie skutecznej strategii internacjonalizacji w Kanadzie.

Wartość projektu: 200 000 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 200 000 PLN

Ledholo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Poddziałania 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Projekt “Polskie Mosty Technologiczne” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.

Cel projektu “Polskie Mosty Technologiczne” na rynku Kazachstanu:

W wyniku realizacji projektu nastąpi wzrost przychodów ze sprzedaży produktów eksportowych na rynek Kanady oraz wzrost liczby zagranicznych kontraktów handlowych podpisanych przez przedsiębiorstwo wsparte w zakresie internacjonalizacji.
Projekt przyczyni się do zwiększenia wiedzy o rynku Kazachstanu, sytuacji w branży tam występującej, konkurencji, potencjalnych odbiorcach. Uzyskana wiedza pozwoli na budowanie skutecznej strategii internacjonalizacji w Kazachstanie.

Wartość projektu: 200 000 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 200 000 PLN

Questions?

We will be happy to answer all of them

Call Now Button+48 508 00 33 55