Dotacje UE

Dotacje

Dotacje

Ledholo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Poddziałania 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Projekt “Polskie Mosty Technologiczne” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.

Cel projektu “Polskie Mosty Technologiczne” na rynku ZEA:

W wyniku realizacji projektu nastąpi wzrost przychodów ze sprzedaży produktów eksportowych na rynek ZEA oraz wzrost liczby zagranicznych kontraktów handlowych podpisanych przez przedsiębiorstwo wsparte w zakresie internacjonalizacji.

Projekt przyczyni się do zwiększenia wiedzy o rynku ZEA, sytuacji w branży tam występującej, konkurencji, potencjalnych odbiorcach. Uzyskana wiedza pozwoli na budowanie skutecznej strategii internacjonalizacji w ZEA.

Wartość projektu: 200 000 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 200 000 PLN

02.03.2022 r.| Zapytanie ofertowe na doradztwo dotyczące projektowania katalogów i opisów technicznych produktów eksportowych, projektowania położenia logotypów produktowych dla firmy LEDHOLO Sp. z o.o. (hologramy 3D wykorzystywane w reklamie) dedykowanych na rynek ZEA. Usługa realizowana dla firmy Ledholo Sp. z o.o. w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO Inteligentny Rozwój, poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne” – POBIERZ PLIK.

24.03.2022 r. | Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na usługę doradztwa związanego z projektowaniem katalogów i opisów technicznych produktów eksportowych firmy LEDHOLO Sp. z o.o.  (hologramy 3D wykorzystywane w reklamie) dedykowanych na rynek ZEA, w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO Inteligentny Rozwój, poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne” – POBIERZ PLIK.

 

29.12.2021 | Zapytanie ofertowe na działania promocyjno-informacyjne w postaci usługi opracowania projektu i wykonania strony internetowej z produktami eksportowymi firmy LEDHOLO (hologramy 3D wykorzystywane w reklamie) dedykowanymi na rynek Zjednoczonych Emiratów Arabskich, na rynek Kanady i na rynek Kazachstanu.Usługa związana z wprowadzeniem produktu tj. hologramy 3D Ledholo wykorzystywane w reklamie, do sprzedaży na rynek ZEA, Kanady i Kazachstanu. Usługa realizowana przez firmę Ledholo Sp. z o.o. w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO Inteligentny Rozwój, poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”.  – POBIERZ PLIK

18.01.2022 | Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na działania promocyjno-informacyjne w postaci usługi opracowania projektu i wykonania strony internetowej firmy z produktami eksportowymi firmy LEDHOLO (hologramy 3D wykorzystywane w reklamie) dedykowanymi na rynek Zjednoczonych Emiratów Arabskich, na rynek Kanady i na rynek Kazachstanu, w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO Inteligentny Rozwój, poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne” – POBIERZ PLIK

 

01.03.2022 | Zapytanie ofertowe na doradztwo dotyczące wprowadzenia produktów tj. hologramy 3D wykorzystywane w reklamie firmy LEDHOLO, dedykowanych na rynek ZEA oraz doradztwo związane z uzyskaniem ochrony własności intelektualnej za granicą dla produktów tj. hologramy 3D wykorzystywane w reklamie, przeznaczonych do sprzedaży na rynku ZEA, dla firmy LEDHOLO. Usługi związane z wprowadzeniem produktu tj. hologramy 3D wykorzystywane w reklamie, do sprzedaży na rynek ZEA. Usługi realizowane przez firmę Ledholo Sp. z o.o. w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO Inteligentny Rozwój, poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne” – POBIERZ PLIK

16.03.2022 | Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na usługę doradztwa dotyczącego wprowadzenia produktów tj. hologramy 3D wykorzystywane w reklamie firmy LEDHOLO, dedykowanych na rynek ZEA oraz doradztwa związanego z uzyskaniem ochrony własności intelektualnej za granicą dla produktów tj. hologramy 3D wykorzystywane w reklamie, przeznaczonych do sprzedaży na rynku ZEA. Usługi realizowane dla firmy Ledholo Sp. z o.o. w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO Inteligentny Rozwój, poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne” – POBIERZ PLIK.

Ledholo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Poddziałania 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Projekt “Polskie Mosty Technologiczne” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.

Cel projektu “Polskie Mosty Technologiczne” na rynku Kanady:

W wyniku realizacji projektu nastąpi wzrost przychodów ze sprzedaży produktów eksportowych na rynek Kanady oraz wzrost liczby zagranicznych kontraktów handlowych podpisanych przez przedsiębiorstwo wsparte w zakresie internacjonalizacji.
Projekt przyczyni się do zwiększenia wiedzy o rynku Kanady, sytuacji w branży tam występującej, konkurencji, potencjalnych odbiorcach. Uzyskana wiedza pozwoli na budowanie skutecznej strategii internacjonalizacji w Kanadzie.

Wartość projektu: 200 000 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 200 000 PLN

28.11.2020 r. | Zapytanie ofertowe na doradztwo dotyczące projektowania katalogów i opisów technicznych produktów eksportowych, projektowania położenia logotypów produktowych dla firmy LEDHOLO Sp. z o.o. (hologramy 3D wykorzystywane w reklamie) dedykowanych na rynek Kanady. Usługa realizowana dla firmy Ledholo Sp. z o.o. w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO Inteligentny Rozwój, poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne” – POBIERZ PLIK.

01.12.2020 r. | Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na usługę doradztwa związanego z projektowaniem katalogów i opisów technicznych produktów eksportowych firmy LEDHOLO Sp. z o.o. (hologramy 3D wykorzystywane w reklamie) dedykowanych na rynek Kanady, w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO Inteligentny Rozwój, poddziałanle 3.3.1.Polskie Mosty Technologiczne'” – POBIERZ PLIK.

Ledholo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Poddziałania 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Projekt “Polskie Mosty Technologiczne” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.

Cel projektu “Polskie Mosty Technologiczne” na rynku Kazachstanu:

W wyniku realizacji projektu nastąpi wzrost przychodów ze sprzedaży produktów eksportowych na rynek Kanady oraz wzrost liczby zagranicznych kontraktów handlowych podpisanych przez przedsiębiorstwo wsparte w zakresie internacjonalizacji.
Projekt przyczyni się do zwiększenia wiedzy o rynku Kazachstanu, sytuacji w branży tam występującej, konkurencji, potencjalnych odbiorcach. Uzyskana wiedza pozwoli na budowanie skutecznej strategii internacjonalizacji w Kazachstanie.

Wartość projektu: 200 000 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 200 000 PLN

25.10.2020 r. | Zapytanie ofertowe na doradztwo dotyczące projektowania katalogów i opisów technicznych produktów eksportowych, projektowania położenia logotypów produktowych dla firmy LEDHOLO Sp. z o.o. (hologramy 3D wykorzystywane w reklamie) dedykowanych na rynek Kazachstanu. Usługa realizowana dla firmy Ledholo Sp. z o.o. w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO Inteligentny Rozwój, poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”- POBIERZ PLIK .

11.11.2020 | Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na usługę doradztwa związanego z projektowaniem katalogów i opisów technicznych produktów eksportowych firmy LEDHOLO Sp. z o.o.  (hologramy 3D wykorzystywane w reklamie) dedykowanych na rynek Kazachstanu, w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO Inteligentny Rozwój, poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne” – POBIERZ PLIK .