Dotacje UE
Gwarancja na produkty Ledholo

Program rozszerzenia gwarancji

W trosce o najwyższą jakość usług oraz zadowolenie klientów przedstawiamy usługę premium, jaką jest możliwość zakupu rozszerzonej gwarancji. Ciesz się naszymi produktami wiedząc, że są objęte dodatkową gwarancją producenta. Aby skorzystać z dodatkowej gwarancji zachęcamy do zakupu pakietu rozszerzenia gwarancji – zapoznaj się ze szczegółami naszej oferty poniżej.

 

Program rozszerzenia gwarancji o 1 rok (łącznie 2 lata gwarancji):
LedholoCare Protection Plan 02 – 20% wartości urządzeń netto

Program rozszerzenia gwarancji o 2 lata (łącznie 3 lata gwarancji):
LedholoCare Protection Plan 03 – 30% wartości urządzeń netto

 

Co zyskujesz?

 • 1 rok lub 2 lata dodatkowej gwarancji po wygaśnięciu standardowej gwarancji producenta
 • Bezpośrednie wsparcie Ledholo
 • Wysoki priorytet ewentualnych napraw

 

Warunki rozszerzenia gwarancji.

 • Rozszerzenie gwarancji musi zostać zakupione w ciągu 6 miesięcy od daty zakupu urządzenia.
 • Dostępne są dwie opcje rozszerzenia gwarancji: 1 rok lub 2 lata
 • Rozszerzenie gwarancji przysługuje jedynie Klientom, którzy zakupili produkt Ledholo w Polsce.

 

Zasady korzystania z rozszerzonej gwarancji

 1. Rozszerzenie można nabyć przed upływem 6 miesięcy od daty zakupu sprzętu.
 2. Okres rozszerzenia gwarancji rozpoczyna się wraz z wygaśnięciem standardowej gwarancji producenta.
 3. Naprawy dokonane podczas okresu rozszerzonej gwarancji nie przedłużają jej o czas pobytu sprzętu w serwisie.
 4. Okres rozszerzonej gwarancji jest ważny od momentu wygaśnięcie standardowej gwarancji producenta i trwa jeden rok lub dwa lata.
 5. Gwarancja obejmuje usterki powstałe podczas użytkowania sprzętu w normalnych warunkach oraz zgodnie z przeznaczeniem.
 6. Ledholo może odmówić wykonania naprawy w ramach przedłużonego okresu gwarancji lub obciążyć klienta kosztami naprawy (koszt części, robocizny, transportu) jeśli:
  • klient nie posiada dokumentu potwierdzającego zakup rozszerzonej gwarancji,
  • produkt jako całość lub jego poszczególne części nie są objęte gwarancją,
  • uszkodzenie powstało na skutek użytkowania niezgodnie z zaleceniami producenta zawartymi w instrukcji obsługi produktu, nieprawidłowego przechowywania lub przewożenia,
  • uszkodzenie powstało w wyniku instalacji, naprawy, modyfikacji sprzętu przez osoby trzecie lub w punktach nieautoryzowanych przez Ledholo,
  • uszkodzenie powstało w wyniku stosowania komponentów innych producentów lub o innych parametrach niż zalecane przez firmę Ledholo,
  • numer seryjny urządzenia jest nieczytelny lub został usunięty,
  • usunięta została identyfikacja wizualna Ledholo,
  • uszkodzenie powstało w wyniku wypadku losowego lub w wyniku działania człowieka (uszkodzenia mechaniczne jak uderzenie, upadek, zadrapania, zarysowanie itp.),
  • uszkodzenie powstało w wyniku czynników zewnętrznych i ich skutków (wilgoć, zalanie, wysoka temperatura, wyładowania atmosferyczne, skoki napięcia, itp.),
  • uszkodzenie powstało w wyniku instalacji wadliwego lub nielegalnego oprogramowania (w tym wirusów komputerowych),
  • urządzenie posiada zadrapania, pęknięcia, czy inne uszkodzenia mechaniczne,
  • uszkodzenie powstało na skutek działania innych zdarzeń losowych (pożar, powódź, trzęsienie ziemi, zamieszki itp.).
 7. Zasilacze, kable i inne akcesoria wchodzące w skład zestawów są uważane za elementy ulegające zużyciu i nie są objęte programem przedłużonej gwarancji.
 8. Błędy oprogramowania, utrata lub odzyskiwanie danych nie są objęte przedłużeniem gwarancji.
 9. Rozszerzenie gwarancji jest sprzedawane w Polsce.
 10. Rozszerzenie gwarancji jest ważne tylko i wyłącznie na terenie Polski.
 11. Ledholo staje się dysponentem wymienionych części i nie podlegają one zwrotowi.
 12. W przypadku stwierdzenia wady Kupujący zobowiązany jest przesłać urządzenie do Biura Obsługi Klienta Ledholo Sp. z o.o. wraz z krótkim opisem problemu.
 13. Z zastrzeżeniem ust. 6 w ramach gwarancji rozszerzonej Ledholo zobowiązana jest do bezpłatnego usunięcia wad lub wymiany urządzenia w terminie do 30 dni od daty jego dostarczenia do Biura Obsługi Klienta Ledholo.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt pod adresem: bok@ledholo.com

Masz pytania?

Będziemy szczęśliwi odpowiadając na wszystkie

+48 508 00 33 55

+48 508 00 33 .. pokaż

Call Now Button+48 508 00 33 55