Dotacje UE
Gwarancja na produkty Ledholo

Gwarancja standardowa

 1. Na wszystkie oferowane produkty Ledholo udziela rocznej gwarancji producenta.
 2. Gwarancja obejmuje usterki powstałe podczas użytkowania sprzętu w normalnych warunkach oraz zgodnie z przeznaczeniem.
 3. Ledholo może odmówić wykonania naprawy w ramach standardowego okresu gwarancji lub obciążyć klienta kosztami naprawy (koszt części, robocizny, transportu) jeśli:
  1. uszkodzenie powstało na skutek użytkowania niezgodnie z zaleceniami producenta zawartymi w instrukcji obsługi produktu, nieprawidłowego przechowywania lub przewożenia,
  2. uszkodzenie powstało w wyniku instalacji, naprawy, modyfikacji sprzętu przez osoby trzecie lub w punktach nieautoryzowanych przez Ledholo,
  3. uszkodzenie powstało w wyniku stosowania komponentów innych producentów lub o innych parametrach niż zalecane przez firmę Ledholo,
  4. numer seryjny urządzenia jest nieczytelny lub został usunięty,
  5. uszkodzenie powstało w wyniku wypadku losowego lub w wyniku działania człowieka (uszkodzenia mechaniczne jak uderzenie, upadek, zadrapania, zarysowanie itp.)
  6. uszkodzenie powstało w wyniku działania czynników zewnętrznych i ich skutków (wilgoć, zalanie, wysoka temperatura, wyładowania atmosferyczne, skoki napięcia, itp.),
  7. uszkodzenie powstało w wyniku instalacji wadliwego lub nielegalnego oprogramowania (w tym wirusów komputerowych),
  8. urządzenie posiada zadrapania, pęknięcia, czy inne uszkodzenia mechaniczne,
  9. uszkodzenie powstało na skutek działania innych zdarzeń losowych (pożar, powódź, trzęsienie ziemi, zamieszki itp.),
  10. usunięta została karta pamięci na której znajduje się system do zarządzania wyświetlaczem (zabronione jest wyciąganie karty SD).
 4. Gwarancja standardowa obejmuje wszystkie elementy dostarczonego sprzętu wraz z wyposażeniem.
 5. W przypadku stwierdzenia wady po odebraniu Towaru Kupujący zobowiązany jest przesłać go do Biura Obsługi Klienta Ledholo Sp. z o.o. wraz z krótkim opisem problemu.
 6. Z zastrzeżeniem ust. 3 w ramach gwarancji standardowej Ledholo Sp. z o.o. zobowiązana jest do bezpłatnego usunięcia wad lub wymiany urządzenia w terminie 30 dni.
 7. Termin o którym mowa w pkt. 6 liczony jest od daty jego dostarczenia do Biura Obsługi Klienta Ledholo Sp..z o.o..

 

W trosce o najwyższą jakość usług oraz zadowolenie klientów Ledholo oferuje usługę premium, jaką jest możliwość zakupu rozszerzonej gwarancji.

Szczegóły opisane zostały w zakładce PROGRAM ROZSZERZENIA GWARANCJI.

Masz jakieś pytania?

Będziemy szczęśliwi odpowiadając na wszystkie