Dotacje UE

GWARANCJA PODSTAWOWA

WARRANTY
 1. Na wszystkie oferowane produkty Ledholo udziela rocznej gwarancji producenta.
 2. Gwarancja obejmuje usterki powstałe podczas użytkowania sprzętu w normalnych warunkach oraz zgodnie z przeznaczeniem.
 3. Ledholo może odmówić wykonania naprawy w ramach standardowego okresu gwarancji lub obciążyć klienta kosztami naprawy (części, robocizny, transportu) jeśli:
  1. uszkodzenie powstało na skutek użytkowania niezgodnego z zaleceniami producenta zawartymi w instrukcji obsługi produktu, nieprawidłowego przechowywania lub przewożenia,
  2. uszkodzenie powstało w wyniku instalacji, naprawy, modyfikacji sprzętu przez osoby trzecie lub w punktach nieautoryzowanych przez Ledholo,
  3. uszkodzenie powstało w wyniku stosowania komponentów innych producentów lub o innych parametrach niż zalecane przez Producenta.
  4. numer seryjny urządzenia jest nieczytelny lub został usunięty,
  5. usunięta została identyfikacja wizualna Ledholo,
  6. uszkodzenie powstało w wyniku wypadku losowego lub w wyniku działania człowieka (uszkodzenia mechaniczne jak uderzenie, upadek, zadrapania, zarysowanie itp.)
  7. uszkodzenie powstało w wyniku działania czynników zewnętrznych i ich skutków (wilgoć, zalanie wodą, wysoka temperatura, wyładowania atmosferyczne, skoki napięcia, itp.),
  8. uszkodzenie powstało w wyniku instalacji wadliwego lub nielegalnego oprogramowania (w tym wirusów komputerowych),
  9. uszkodzenie powstało na skutek działania innych zdarzeń losowych (pożar, powódź, trzęsienie ziemi, zamieszki itp.),
  10. usunięta została karta pamięci na której znajduje się system do zarządzania wyświetlaczem (zabronione jest wyciąganie karty SD).
 4. Gwarancja standardowa obejmuje wszystkie elementy dostarczonego sprzętu.
 5. W przypadku stwierdzenia wady po odebraniu Towaru Kupujący zobowiązany jest przesłać go do Biura Obsługi Klienta Ledholo Sp. z o.o. wraz z krótkim opisem problemu.
 6. Z zastrzeżeniem ust. 3 w ramach gwarancji standardowej Ledholo Sp. z o.o. zobowiązana jest do bezpłatnego usunięcia wad lub wymiany urządzenia w terminie 30 dni.
 7. Termin o którym mowa w pkt. 6 liczony jest od daty dostarczenia produktu do Biura Obsługi Klienta Ledholo Sp..z o.o.18.
 8. Ledholo zastrzega sobie, iż jakiekolwiek artefakty powstałe w trakcie wyświetlania treści na wyświetlaczach Ledholo nie mogą być uznawane jako wada lub usterka sprzętu. Ich obecność oraz minimalizacja uzależniona jest od sposobu przygotowania treści 3D.

 

W trosce o najwyższą jakość usług oraz zadowolenie klientów Ledholo oferuje usługę premium, jaką jest możliwość zakupu rozszerzonej gwarancji.

Szczegóły opisane zostały w zakładce PROGRAM ROZSZERZENIA GWARANCJI.

ZOBACZ JAK W PRAKTYCE MOŻESZ SKORZYSTAĆ
Z ROZWIĄZAŃ LEDHOLO, PRZENIEŚ KOMUNIKACJĘ
NA NOWY, WYŻSZY POZIOM.

Innovation
01.03_O.03