Dotacje UE

Ledholo

  /  Hologramy 3D   /  Badania nad hologramami

Badania nad hologramami

Literatura, a badania nad hologramami

W literaturze dostępnych jest szereg wyników badań związanych z oddziaływaniem obrazów statycznych i ruchomych 2D na procesy poznawcze. Zważywszy na to, że nasza firma uruchomiła produkcję wyświetlaczy z efektem holograficznym 3D niezwykle ważnym jest pochylenie się nad tematem badań nad hologramami. Ich wpływu na procesy tworzące i modyfikujące struktury poznawcze (reprezentacje umysłowe) w systemie poznawczym. Do tej pory takie badania nad hologramami po prostu nie były prowadzone.

Teorię holograficznego modelu pamięci

W roku 1982 Janet Metcalfe Eich opracowała teorię holograficznego modelu pamięci (HMP) opartego na metaforze hologramu. Jest to metoda utrwalania obrazów trójwymiarowych ze wszystkimi cechami przestrzennymi tak, że w każdym jej punkcie przechowywana jest pełna informacja o holografowanym obiekcie. Stwarza to możliwość rekonstrukcji całego obrazu z najbardziej elementarnych części hologramu. Według HMP funkcjonujący w mózgu system holograficzny przechowuje olbrzymią liczbę „kopii” tego samego przedmiotu bądź zdarzenia. Co istotne informacje te przechowywane są w odległych od siebie częściach kory. Każda „kopia” zawiera pełny opis zapamiętanego przedmiotu bądź zdarzenia. W sytuacji przypominania, jeżeli bodziec zewnętrzny jest podobny do wzorca zakodowanego w pamięci, w mózgu reaguje cały zbiór połączonych ze sobą komórek. Dzięki czemu następuje rozpoznanie obiektów zewnętrznych.

Gdy do mózgu dochodzi nowa, nieznana informacja, następuje analiza jej elementów składowych, wyróżnienie dzięki kryteriom funkcjonującym w systemie poznawczym elementów znanych i nieznanych i dopiero z nich tworzy się nowa całość. HMP wyjaśnia takie cechy pamięci, jak plastyczność i łatwość rozpoznawania. Według HMP człowiek ma zdolność natychmiastowej identyfikacji olbrzymiej liczby znanych mu osób i przedmiotów. Niezależnie od odległości i pod dowolnym kątem widzenia, a po ich rozpoznaniu potrafi szybko odtworzyć znaczną liczbę posiadanych o nich informacji.

93% – komunikacja niewerbalna

Albert Mehrabian w wydanej w roku 1971 książce „Silent Messages” napisał: „93% całej komunikacji człowieka to komunikacja niewerbalna. 90% informacji przesyłanych do mózgu to informacje wizualne. Są one przetwarzane przez mózg dużo szybciej niż tekst, gdyż mózg jest przyzwyczajony do przetwarzania obrazów. Ludzie pamiętają 80% z tego co widzą, a jedynie 20% z tego co czytają”. (Albert Mehrabian, Silent Messages, Wadsworth Pub. Co., 1971.)

Uwaga wzrokowa

Naukowcy od lat prowadzą badania nad percepcją obrazów. Ustalono, że liczba receptorów rejestrujących obraz to około 250 milionów. Czyli około dziesięciokrotnie więcej niż w przypadku receptorów węchowych. Natomiast sto razy więcej niż receptorów dotykowych i dziesięć tysięcy razy więcej niż receptorów słuchowych.

Uwaga wzrokowa nie jest jednorodnym procesem poznawczym. Składa się na nią wiele podsystemów i mechanizmów, często o różnych cechach funkcjonalnych. Są to np. zogniskowana uwaga wzrokowa, procesy przeszukiwania pola wzrokowego. (por. Eysenck, Keane, 2005; Styles 2006).

Możliwość przeprowadzenia badań w oparciu o faktyczne hologramy 3D może pomóc odpowiedzieć na kluczowe pytanie

  • Czy i na ile hologramy 3D pozwalają na lepsze zapamiętywanie prezentowanych treści?
  • Na jakie inne funkcje poznawcze mają istotny wpływ?

Jeżeli badania wykażą większa skuteczność hologramów, wówczas będzie to przełom. Ich masowe zastosowanie przyniosłoby cały szereg korzyści nie tylko w reklamie, ale także w procesie uczenia.

 

Nasze badania nad hologramami

Jakie badania czekają nas w najbliższym czasie? Zaczniemy od badania procesów poznawczych zachodzących w mózgu podczas prezentacji treści holograficznych 3D (hologramy 3D) oraz ich porównania z procesami zachodzącymi podczas prezentacji obrazów 2D (neuroobrazowanie). W drugim etapie planujemy przeprowadzenie badań siły zapamiętywania (przywoływania z pamięci) obrazów holograficznych 3D w porównaniu do obrazów płaskich 2D.

Za nami jest już część badań nad hologramami odnoszących się do samej reklamy z wykorzystaniem hologramów 3D, ale i tak postanowiliśmy je replikować. Po pierwsze mowa o badaniu emocjonalnego nastawienia do marek i produktów. Na drugi ogień pójdą badania intencji zakupowej oraz wrażliwości cenowej konsumentów. Wszystko podczas prezentacji wybranych marek i produktów w formie hologramów 3D. Dzięki temu możemy porównać dane z tradycyjną formą prezentacji 2D (plakaty, monitory LCD) oraz eyetrackingowe. Pierwsze otrzymane wyniki badań były wręcz niewiarygodne! Dlatego chcemy się upewnić czy faktycznie hologramy 3D mają, aż tak wielką przewagę nad klasycznymi obrazami 2D.

Jeżeli chcesz poznać wyniki po prostu napisz do nas. Z radością powiadomimy cię o ich publikacji.

POPRZEDNI POSTNASTĘPNY POST